Press "Enter" to skip to content

Tempus continuum и utile

По общему правилу, счет времени полагается непрерывный, tempus continuum. Но в некоторых случаях, где речь идет о совершении известных судебных действий, которые могут быть совершены только в течение определенного срока не свыше одного года, допускается изъятие в том смысле, что из общего счета исключаются те дни, в которых требуемое действие не могло быть совершено, т. е. считаются только dies utiles.

Такой срок называется tempus utile, напр., annus utilis, sex menses utiles, centum dies utiles. Препятствия, которые принимаются в расчет, могут состоять:

a) в недоступности суда в известные дни;

b) в отсутствии третьего лица, присутствие которого требуется для совершения действия;

c) в личном препятствии заинтересованного лица, как то: отсутствие или болезнь его, а также, в некоторых случаях, незнание известных фактических обстоятельств.

(Ср. 1. 1 D. de div. temp. рraescr, 44,3. Quia tractatus de utilibus diebus frequens est, videamus, quid sit experiundi potestatem habere. Et quidem in primis exigendum est, ut sit facultas agendi; neque sufficit res experiundi secum facere potestatem, vel habere eum, qui se idonee defendat, nisi actor quoque nulla idonea causa impediatur experiri.

Proinde sive apud hostes sit sive reipublicae causa absit, sive in vinculis sit, aut si tempestate in loco aliquo, vel in regione detineatur, ut neque experiri, neque mandare possit, experiundi potestatem non habet.

Plane is, qui valetudiue impeditur, ut mandare possit, in ea causa est ut experiundi habet potestatem. Illud utique neminem fugit, experiundi potestatem non habere eum, qui praetoris copiam non habuit proinde hi dies cedunt, quibus jus praetor reddit.)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!